Tasvir mi? Temsil mi? 19. Yüzyıl İstanbul Gravürlerinde İkonografik Dil

M. Sinan NİYAZİOĞLU

Tasvir mi? Temsil mi? 19. Yüzyıl İstanbul Gravürlerinde İkonografik Dil

The Desciription or The Represent? The Iconographic Language Istanbul Engravings in the 19th Century

Makele için tıklayınız