Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Bağlamında Engravist Projesi

Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Bağlamında Engravist Projesi

*Bu bildiri, 24-25 Nisan 2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‘nin düzenlemiş olduğu “Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu”nda sunulmuştur.

Bildirinin tamamına ulaşmak için tıklayınız. 

Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Bağlamında Engravist Projesi

Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu1, Derya Aydoğan

Özet

Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması; toplumların geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutması bakımından oldukça önemlidir. Konuyla ilgili olarak dünya çapında araştırmalar, çalışmalar, düzenlemeler yapılmaktadır. Disiplinlerarası çalışmalarla çeşitli açılardan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına dikkat çekilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu tarafından Engravist ismi ile iki yıldır “Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri” düzenlenmektedir. Etkinliklerde İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yapılmaktadır.

Engravist kapsamında düzenlenen etkinliklerde “İstanbul” teması kullanılarak, kentin tarihi ve kültürel unsurları baskıresim ile ifade edilmiştir. Eserlerde özellikle İstanbul’un geçmişteki ve günümüzdeki mimarisi, simgeleşmiş yapıları, mitolojik ifadeleri yer almıştır.

Engravist projelerinde uluslararası sanatsal-kültürel işbirliğine zemin hazırlamak ve genç sanatçıların kültürel birikimlerini arttırmak hedeflenmiştir. Ayrıca İstanbul’un köklü kültürel mirasını ve bu mirasın özelliklerini ortaya çıkarabilecek sanatçı topluluğunu bir araya getirmek ve duyarlılık oluşturmak amaçlamıştır. Projeden çıkan eserlerin yurt dışındaki büyük sanat organizasyonlarda yer alarak ülkemizin yurtdışı tanıtımına destek olması için girişimlerde bulunulmuştur. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerinin göstergelere dönüştürüldüğü bir müzenin altyapısı da oluşturulmaktadır.

Engravist, hem kültürel miras kavramının sanatsal bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktadır hem de projelerden edinmiş olduğu arşivle yeni bir kültürel mirasın oluşturulmasına olanak yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engravist, Kültürel Miras, İstanbul, Baskıresim

Share this content: