“Mahşer / The Last Judgement” Sergisi

mahser-the-last-judgement-sergisi

“Mahşer / The Last Judgement” Sergisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden 17 sanatçı “Senin Mahşerin Ne?” sorusuyla farklı disiplinlerden üretilen sanat eserleri ile izleyiciyi yüzleşmeye davet ediyor.

“Mahşer”/ “The Last Judgement” sergisi 29 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin ev sahipliği yapacağı “Mahşer / The Last Judgement Exhibition” adıyla gerçekleşecek olan sergide, “Mahşer” kavramının 17 sanatçının gözünden ve pek çok farklı sanat disiplinininden yansıması ele alınacak. Sergi 13 Mayıs 2019’a kadar görülebilecek.

Kelime manası olarak; “kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer” ve “büyük kalabalık” anlamlarına gelen “Mahşer” kavramı çoğu dinde “dirildikten sonra insanların bir araya gelecekleri yer” olarak kabul görmektedir. İnsanlığın varoluşundan bu yana sanatın pek çok farklı alanında, kutsal kitaplarda yer bulmuş ve farklı biçimlerde betimlenmiş olan “mahşer” kavramı, son derece geniş bir düşünce ikliminde şekillenerek çeşitli kaynaklar vasıtasıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Kavramın çok yönlü bir perspektife kapı açması, zengin bir ifade biçimi doğurmuştur. Söz konusu bu durum “mahşer” kavramını sanatsal etkinliğin konusu haline getirmiştir. “Senin mahşerin ne?” sorusuyla yola çıkan sanatçıların her biri, kendi mahşerini, kendi sanatsal bakış açısıyla çalışmalarına yansıtarak izleyiciyi bu mahşerî atmosfere katılmaya davet ediyor.

Mahşer kavramı, insanın varlıksal yönüyle ilişkili olduğu için merak uyandırıcı olmuş, o nedenle dünyanın birçok yerinde bu konuda çok sayıda çalışma üretilmiştir. Gerek resim, gerek edebiyat, gerekse sinema sanatında olsun sanatın her türünde kendine yer bulmuştur. Bu durumdan yola çıkılarak Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi “lisans”, “yüksek lisans”, “sanatta yeterlilik” ve “doktora programları” kapsamında yürütülen dersler bünyesinde belirlenen “Mahşer” temalı, lisans/lisansüstü öğrencilerinin ve akademisyenlerin eserlerinin yer bulacağı sanatsal bir etkinlik yapılması planlanmıştır. Çalışmanın bu aşamasında “Resim, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Müzik, Performans Sanatları” gibi pek çok farklı sanat disiplinlerinin bir araya getirilerek zengin bir sanatsal anlatım platformu oluşturulmak istenmiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmalara yön verilmiştir. Farklı sanat disiplinlerinin bir araya getirilmesi fikriyle sanatın birleştirici gücünün vurgulanması amaçlanmıştır.

Mahşer sergisi için bilimsel yayınlar da oluşturuldu

Mahşer sergisinde yer alacak olan her kişi kavramla ilgili araştırma sürecinden geçerek kendi üsluplarında bu kavramı yorumlamışlar; yapılan araştırma kapsamında birer makale hazırlayarak eser metni meydana getirmişlerdir. Yazılan makalelerin ve eser metinlerinin daha sonra kitap haline dönüştürülmesi fikri ise, kavramın görsel ifadesinin yanında yazılı alanda da ifadesine birer örnek teşkil edecektir.

Eğitim kurumunda bir atölyede başlayan sanatsal üretimin nihayeti, daha da dışarı taşarak geniş bir alanda kendini gösterecek ve sadece sanatçı açısından değil, sanat ve sanat alımlayıcısı açısından da bütünleştirici bir değer haline gelecektir. Sanatsal etkinliklerin yaygınlaşması hususunda bir örnek teşkil etmesi bakımından bu sanatsal faaliyetin, sanat ve insan arasında bir köprü olması beklenmektedir.

“Mahşer/The Last Judgement” Sergisi

29 Nisan – 13 Mayıs 2019 / 29 April – 13 May 2019

Küratör: Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu

Asistan Küratörler: Melike Sevim, Miray Kös ve Sercan Mert Erbek

Sanatçılar: Ayşe Güngör, Aynur Karagöl, Berna Kılıçoğlu, Emel Özcan, Emsele Bal, Hasan Korkmaz, Lütfü Kaplanoğlu, Melike Sevim, Mehmet Remzi Demirel, Mehmet Emin Kahraman, Miray Kös, Neşe Ağkurt, Sercan Mert Erbek, Selda Kavas Atacan, Serdar Dartar, Selin Yaprak Türkölmez Balkara, Yeter Beriş

Share this content: