<?php /** * header.php * * The template for displaying the header. * * @author BetterStudio * @package Publisher * @version 5.0.0 */ // Prints all codes before <body> tag. // Location: "views/general/header/_common.php" publisher_get_view( 'header', '_common', 'general' ); publisher_get_view( 'header', 'off-canvas', 'general' ); /** * Fires before ".main-wrap" start * * @since 1.9.0 */ do_action( 'publisher/main-wrap/before' ); // Activates duplicate posts removal temporarily for not counting posts inside mega menu publisher_set_global( 'disable-duplicate-posts', true ); publisher_set_blocks_title_tag( 'p', true ); // // Header locked inside page layout // { $_check = array( 'boxed' => '', 'full-width' => '', 'stretched' => '', ); if ( isset( $_check[ publisher_get_header_layout() ] ) ) { ?> <div class="main-wrap content-main-wrap"> <?php } } /** * Fires in start of ".main-wrap" start * * @since 1.9.0 */ do_action( 'publisher/main-wrap/start' ); if ( publisher_get_header_style() !== 'disable' ) { // Prints header code base the style was selected in panel. // Location: "views/general/header/header-*.php" publisher_get_view( 'header', 'header-' . publisher_get_header_style() ); } // Deactivates duplicate posts removal temporarily publisher_unset_global( 'disable-duplicate-posts' ); publisher_unset_blocks_title_tag( true ); // // Header outside page layout // { $_check = array( 'out-full-width' => '', 'out-stretched' => '', ); if ( isset( $_check[ publisher_get_header_layout() ] ) ) { ?> <div class="main-wrap content-main-wrap"> <?php } }

Uluslararası Engravist Kültürel Miras Baskıresim Workshopları 2018 Katılım Şartnamesi

International Engravist Cultural Heritage Printmaking Workshops 2018 Participation Specifications

Gelenekselleşmiş “Uluslararası Engravist Workshop ve Sergisi” projesi 2018 eğitim-öğretim dönemine iki yeni workshop ve bir sergi projesi ile başlıyor.

“Uluslararası Engravist ‘Kültürel Miras’ Baskıresim Workshopları ve Sergisi 2018” projesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Gençlik Projeleri Destek Programı” sponsorluğunda gerçekleşecek.

“Kültürel Miras” temasına odaklanan projede “gravür ve kolografi” tekniklerinde iki workshop yapılacak ve bir sergi düzenlenecek.

Proje kapsamındaki sergide workshoptan çıkan eserlerin yanı sıra dışarıdan gönderilen eserler de yer alacak.


Uluslararası Engravist Kültürel Miras Baskıresim Workshopları 2018 Katılım Şartnamesi ve Başvuru Formu için tıklayınız. 

Click here for International Engravist Cultural Heritage Printmaking Workshops 2018 Participation Specifications and Application


15-16 Kasım 2018 ve 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan “Kolografi Workshop” için tıklayınız. 

22-25 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek “Gravür Workshop” için tıklayınız.