Assoc. Prof. Burhan Ahmeti: “For printmaking, the potential of Engravist in the world is high”

Interview: Bahadır Uçan
YTU Ress. Assis.

(Röportajın Türkçeye çevrilmiş hali sayfanın altında yer almaktadır.)

“Color Printmaking Symposium” is conducted by Assoc. Prof. Burhan Ahmeti between the dates of 05-09 September 2017. The workshop is organized in YTU Art and Design Faculty, Engravist Atelier. It was a great opportunity to meet him as an artist and person. We spent great and useful time together, learned new technics and experienced artistic approaches to printmaking. We are sharing the interview with Assoc. Prof. Burhan Ahmeti to meet him Engravist followers…

How is the situation of printmaking worldwide in art environment?

Printmaking is considered like the second path of the art because many artists especially many graduates of printmaking choose areas with less effort like painting, etc. Printmaking is a very good art discipline but problematic depending on conditions, it needs workshop areas in suitable conditions.  Also, some of art collectors choose to buy paintings, because painting is unique but printmaking is obtained by copying (printing). You can also produce unique printmaking -one original copy- to attract art collectors interested in printmaking by the way.

“Engravist is effective for meeting
students and artists”

How can printing making reach to more people, art spectators, etc.?

Activities on printmaking should be varied and increased. Artists from different countries must come together with artistic activities. Engravist is a good idea in terms of meeting artists, young colleagues or students from different ages. Activities like Engravist must be increased and supported.

“Engravist, is one of the best Europe 
based printmaking organization”

How can Engravist be more well-known or effective under Istanbul theme? What are your suggestions?

I think Engravist is one of the best Europe based printmaking organization. I had opportunities to travel around and attend to many artistic printmaking activities, workshops, exhibitions, etc. This is one of the most seriously organized activities which started by last year and becomes well-known in short time. Engravist can invite more artists and have the potential to be one of the best printmaking organization in the world.

What are your experiences on being a part of Engravist in Yildiz Technical University? 

I am really so happy to come here. With short time, participants created great works, seriously. They were interested about every detail, from the beginning till the result prints. I hope everyone enjoyed and learned during our workshop.

What are the advantages/ disadvantages of color printmaking technic by the way?

If the black and white version of print is good, it is better to add some colors on it. If the participant knows how to use color as an element of art and design, he/she can get better results.

Thank you. Is there anything you want to add?

Everything was in perfect way in terms of organization and your hospitality. I hope the exhibition will be interesting and colorful in the end, as well under Istanbul motifs.

Interview: Bahadır Uçan
YTU Ress. Assis.

 

Doç. Dr. Burhan Ahmeti: “Baskıresim için Engravist’in dünyadaki potansiyeli yüksek”

Röportaj: Bahadır Uçan
YTU Ar. Gör.

“Color Printmaking Symposium / Renkli Baskıresim Sempozyumu” Doç Dr. Burhan Ahmeti yürütücülüğünde 05-09 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştay, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Engravist Atölyesinde gerçekleşti. Benim açımdan kendisiyle tanışmak ve birlikte çalışabilmek büyük bir fırsattı. Sanatsal düzeyi kadar insani tavrıyla da kendisinden etkilendiğimi söyleyebilirim. Tüm katılımcılarla birlikte keyifli ve faydalı zaman geçirdik, yeni teknikler öğrendik ancak bunun ötesinde baskıresme sanatçı perspektifiyle yaklaşmayı deneyimleme imkânı bulduk. Doç. Dr. Burhan Ahmeti’yi Engravist takipçileriyle tanıştırmak için gerçekleştirdiğimiz röportajı paylaşıyoruz…

Baskıresmin dünyadaki sanat çevreleri açısından durumunu değerlendirebilir misiniz?

Baskıresim sanatı, sanat endüstrisinin ikinci yolu gibi düşünülür çünkü pek çok sanatçının, özellikle baskı yapan mezunların çoğu resim gibi nispeten daha az gayretle sürdürülen alanları seçmektedir. Baskıresim çok iyi bir sanat disiplinidir ancak koşullara bağlı olarak sorunludur, uygun koşullarda atölye alanlarına ihtiyaç duyar. Ayrıca sanat koleksiyoncuları tabloları satın almayı tercih etmektedir, çünkü resim benzersizdir, tek ve özgündür. Ancak baskı tekniği, kopyalama yöntemiyle elde edilmektedir. Bu nedenle baskı yapımıyla ilgilenen sanat koleksiyoncularını cezbetmek için benzersiz bir baskı -bir asıl kopya- üretebilirsiniz.

“Engravist, öğrenci ve sanatçıları 
biraraya getirme konusunda etkili”

Baskıresim daha fazla insana, sanat izleyicisine nasıl ulaşabilir?

Baskıresme yönelik faaliyetler çeşitlendirilmeli ve arttırılmalıdır. Farklı ülkelerden sanatçılar sanatsal etkinliklerle bir araya getirilmelidirler. Engravist, sanatçıları, genç öğrencileri veya farklı yaştaki öğrencileri bir araya getirme konusunda iyi bir fikir. Engravist’e benzer etkinliklerin artması ve desteklenmesi gerekmektedir.

“Engravist, Avrupa’nın en iyi baskıresim 
organizasyonlarından biri oldu”

Engravist İstanbul teması altında daha iyi bilinen veya daha etkili bir organizasyon olabilir mi? Önerileriniz nelerdir?

Engravist, Avrupa’nın en iyi baskıresim organizasyonlarından biri oldu. Çokça seyahat etme ve sanatsal baskıresim çalışmaları, atölye çalışmaları, sergiler vb. katılma fırsatlarım oldu. Engravist, geçen yıl başlayan ve kısa sürede tanınan en ciddi düzenlenen faaliyetlerden biri. Engravist’e daha fazla sanatçı davet edebilir. Engravist, dünyanın en iyi baskıresim organizasyonlarından biri olma potansiyeline sahiptir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Engravist’in bir parçası olma konusundaki deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?

Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Kısa sürelerle, katılımcılar disiplinli bir şekilde çalışarak harika eserler yarattılar. Baştan başlayarak sonuç baskısına kadar her detayı merak ediyorlardı. Umarım herkes, çalıştay sırasında ve sonrasında mutlu oldu ve etkinliği öğrenerek tamamladılar.

Bu arada renkli baskı tekniğinin avantajları / dezavantajları nelerdir?

Baskının siyah-beyaz baskısı iyi ise, üzerine biraz renk eklemek daha iyi sonuç verebilir. Katılımcı, renklerin sanat ve tasarımın bir unsuru olarak nasıl kullanılacağını biliyorsa, daha iyi sonuçlar elde edebilir.

Teşekkürler. Eklemek istediğiniz şeyler var mı?

Organizasyon ve misafirperverliğiniz açısından her şey mükemmeldi. Umarım, etkinlikler sonunda açılacak sergi “İstanbul” teması altında  ilginç ve renkli olur.

Röportaj: Bahadır Uçan
YTU Ar. Gör.