Sanayi-Nefise Mektebi Hâkk (Gravür) Hocası Mösyö Napier’nin Servet-i Fünun Dergisindeki Gravürleri

Mehmet NUHOĞLU

 

Sanayi-Nefise Mektebi Hâkk (Gravür) Hocası Mösyö Napier’nin Servet-i Fünun Dergisindeki Gravürleri

The Fine Arts School Teacher Engravist Napier’s Gravures in The Journal of Servet-i Funun

 

Makale için tıklayınız