The World’s First Virtual Printmaking Biennial / Dünyanın İlk Sanal Baskıresim Bienali

*İngilizce metnin altında Türkçe açıklama vardır.

The world’s first virtual printmaking biennial is opening on the 12th of June, 2020 with 54 countries, more than 600 artists and 7 virtual galleries!

Engravist, which has been organizing international workshops, exhibitions and various events on printmaking since 2016, is breaking new ground in the 2020 project.

People who closed themselves in their homes due to the pandemic process around the world have established more significant connections through the digital environment. Distances have disappeared in the world that has become a universal village within virtual networks. Along with many other fields, cultural and artistic activities also increased in digital environment. Art reflected once again its strength for giving people a dream of a better future.

Since establishment, Engravist has set out to transform the crises in general in the world in a positive way with the healing power of art, to contribute to the global communication and interaction cycle, to open way for its access to the international art environment and to create a dynamic synergy amongst artists from all over the world. International Virtual Engravist Printmaking Bienal will bring together more than 600 artists from 54 countries in 7 virtual galleries.

Engravist has carried out many exhibitions, workshops, events and projects at the national and international level in the field of printmaking since its establishment. In contribution to social responsibility projects it organised printmaking workshops involving various techniques with many students, academics and artists and created projects for young, promising artists. Engravist, has gained an inspirational structure with sustainable methods by expanding its range with the experience by bringing more activities to the world art environment.

It will be the world’s first virtual art biennial

In 2018, it took the first step of the biennial by organizing an exhibition with around 250 works by 200 artists from 16 countries. The dream of Engravist for 2020 was to increase the number of artists and to reach more countries and to make a printmaking biennial. Due to the pandemic process in the world, this dream was brought to digital environment.

Called for artists  with the “What would you like to say about a better World?” slogan, hundreds of artists from all over the world participated. As a result of the jury evaluations, the artists to take part in the biennial were determined. “International Virtual Engravist Printmaking Bienal” will bring together art lovers in 7 virtual galleries with 54 countries, more than 600 artists. “International Virtual Engravist Printmaking Bienal” due to be opened on the 12th June 2020, will be the first virtual printmaking biennial in the world.

Art events at the international level allow, countries at closed poles and people unaware of each other, to create awareness about each other. In this context, the scope of meeting the global dimension with the power of the virtual environment is expanding. International Virtual Engravist Printmaking Bienal also offers artists the opportunity to present themselves at an international platform as an art event held on a local stage but moved into a universal level.

About Engravist

Organizing “International Printmaking Events”, Engravist was founded in 2016 by Assoc. Dr Lütfü Kaplanoğlu. The name “Engravist” was created by combining the English word “engraving”, which means engraving, scraping, and the “ist” suffix that makes it meaningful. “International Istanbul Engravist Printmaking Events” in Turkey, in scope and action is known as the first of its kind.

Since 2016, 1 international symposium, many workshops and exhibitions have been organized by Engravist. In addition to world-renowned artists and academicians, young artists also took part in the projects. Furthermore, social responsibility projects were also supported. Printmaking resources were created with the proceedings book and work catalogs.

Engravist printmaking events and activities aim to bring together national and international printmaking artists under the same roof and create a synergy in the field.

Dünyanın İlk Sanal Baskıresim Bienali

Dünyanın ilk sanal baskıresim bienali 54 ülke, 600’ü aşkın sanatçı, 7 sanal galeri ile 12 Haziran 2020’de açılıyor!

Baskıresim üzerine 2016 yılından beri uluslararası workshoplar, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Engravist, 2020 projesinde bir ilke imza atıyor.

Dünyada yaşanan Pandemi süreci nedeniyle evlerine kapanan insanlar, dijital ortamla daha çok bağ kurdu. Sanal ağlarla birlikte evrensel bir köye dönüşen dünyada mesafeler kayboldu. Birçok alanla birlikte kültür sanat etkinlikleri de dijital ortamda artış gösterdi. İnsanlara daha güzel bir gelecek düşü kazandırmak konusunda sanat, gücünü bir kez daha yansıttı.

Engravist, Dünyada genel olarak yaşanan bunalımları sanatın iyileştirici gücüyle pozitif yönde dönüştürmek, küresel iletişim ve etkileşim döngüsüne katkı sağlamak, uluslararası sanat ortamına erişiminin yolunu açmak ve Dünyanın her yönündeki sanatçılar arasında dinamik bir sinerji oluşturmak amacıyla yola çıktı. Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali ile 54 ülkeden 600’ü aşkın sanatçıyı 7 adet sanal galeride buluşturacak.

Engravist, kuruluşundan beri baskıresim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda sergi, workshop, etkinlik ve proje gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu. Çok sayıda öğrenci, akademisyen ve sanatçıya çeşitli teknikleri içeren baskıresim eğitimleri verdi ve genç sanatçılara yönelik projeler yaptı. Engravist, edindiği tecrübelerle yelpazesini genişletmek, dünya sanat ortamına daha çok etkinlik kazandırarak; sürdürülebilir yöntemlerle ilham veren bir yapıya kavuştu.  

Dünyanın ilk sanal sanat bienali olacak

2018 yılında 16 ülkeden 200 sanatçının 250 civarında eserle bir sergi düzenleyerek bienalin ilk adımını atmıştı. 2020 için Engravist’in düşü sanatçı sayısını artırmak ve daha fazla ülkeye ulaşarak bir baskıresim bienali yapmaktı. Dünyada yaşanan Pandemi süreci nedeniyle bu düş dijital ortama taşındı.

“Daha güzel bir Dünya için ne söylemek istersiniz?” sloganı ile sanatçılara çağrı yapıldı, dünyanın her yerinden 100’lerce sanatçı katıldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda bienalde yer alacak sanatçılar belirlendi. “Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali” 54 ülke, 600’ü aşkın sanatçı ile 7 sanal galeride sanatseverlerle buluşturacak. 12 Haziran 2020 tarihinde açılacak olan “Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali” dünyanın ilk sanal baskıresim bienali olacak.

Uluslararası nitelikteki sanat etkinlikleri, birbirine kapalı kutuplardaki ülkeleri, birbirinden habersiz bölgeleri ve insanları birbirine yaklaştırarak birbirleri hakkında bilinç oluşturmalarına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda sanal ortamın gücü ile küresel boyutla buluşmanın kapsamı genişlemektedir. Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali de yerel bir sahnede gerçekleştirilen ama evrensel düzeye taşınan bir sanat etkinliği olarak sanatçılara uluslararası platformda kendilerini sunma fırsatı vermektedir.

Engravist Hakkında

“Uluslararası Baskıresim Etkinlikleri” düzenleyen Engravist, 2016 yılında Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu tarafından kurulmuştur. “Engravist” ismi, İngilizce oyma, kazıma gibi anlamlara gelen “engraving” sözcüğü ve yapan, eden anlamı veren “ist” ekinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. “Uluslararası İstanbul Engravist Baskıresim Etkinlikleri” kapsam ve eylem olarak Türkiye’de ilk olma özelliğine sahiptir.

Engravist ile 2016 yılından uluslararası nitelikte 1 sempozyum, çok sayıda workshop ve sergi düzenlenmiştir. Projelerde dünyaca tanınan sanatçılar ve akademisyenlerin yanı sıra genç sanatçılar da yer almıştır. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de destek verilmiştir. Projelerden ortaya çıkan bildiri kitabı ve eser katalogları ile baskıresim kaynakları oluşturulmuştur. Engravist baskıresim etkinlikleri, ulusal ve uluslararası baskıresim sanatçılarını aynı çatı altında buluşturmayı, alanda bir sinerji yaratmayı amaçlamaktadır.