<?php /** * header.php * * The template for displaying the header. * * @author BetterStudio * @package Publisher * @version 5.0.0 */ // Prints all codes before <body> tag. // Location: "views/general/header/_common.php" publisher_get_view( 'header', '_common', 'general' ); publisher_get_view( 'header', 'off-canvas', 'general' ); /** * Fires before ".main-wrap" start * * @since 1.9.0 */ do_action( 'publisher/main-wrap/before' ); // Activates duplicate posts removal temporarily for not counting posts inside mega menu publisher_set_global( 'disable-duplicate-posts', true ); publisher_set_blocks_title_tag( 'p', true ); // // Header locked inside page layout // { $_check = array( 'boxed' => '', 'full-width' => '', 'stretched' => '', ); if ( isset( $_check[ publisher_get_header_layout() ] ) ) { ?> <div class="main-wrap content-main-wrap"> <?php } } /** * Fires in start of ".main-wrap" start * * @since 1.9.0 */ do_action( 'publisher/main-wrap/start' ); if ( publisher_get_header_style() !== 'disable' ) { // Prints header code base the style was selected in panel. // Location: "views/general/header/header-*.php" publisher_get_view( 'header', 'header-' . publisher_get_header_style() ); } // Deactivates duplicate posts removal temporarily publisher_unset_global( 'disable-duplicate-posts' ); publisher_unset_blocks_title_tag( true ); // // Header outside page layout // { $_check = array( 'out-full-width' => '', 'out-stretched' => '', ); if ( isset( $_check[ publisher_get_header_layout() ] ) ) { ?> <div class="main-wrap content-main-wrap"> <?php } }

Uluslararası Engravist Baskıresim Sempozyum ve Çalıştayı 2016

SEMPOZYUMU, ÇALIŞTAYI VE SERGİSİ

29 Şubat – 4 Mart 2016
Uluslararası Engravist Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İşbirliği ile 29 Şubat – 4 Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir.

Sempozyum, Çalıştay ve Serginin Amacı;
Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Baskıresim Etkinlikleri, 1. Uluslararası “Engravist” Sanatsal Etkinlikler Buluşması, Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisinin amacı, İstanbul’un sahip olduğu köklü kültürel mirasın paylaşılması amacıyla özellikle Balkanlar, Türkistan Coğrafyası ve diğer akraba topluluklar arasında “İstanbul” temalı gravür çalışmaları üzerine çalışmalar yapmak ve günümüz İstanbul gravürlerinin üretilmesini sağlamaktır.
İstanbul’da yapılacak bu etkinlikte, ulusal – uluslararası katılımcılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacak bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır.

1.SEMPOZYUM
Bildiri Teması
“Geçmişten Günümüze İstanbul Gravürleri”

Kapsam
‘İstanbul’ teması çerçevesinde ulusal ve uluslararası katılıma açıktır.

2.ÇALIŞTAY

Kapsam
“Engravist” Sanatsal Etkinlikler Buluşması, Sempozyumu ve Sergisi kapsamında belirlenen amaç ve “İstanbul” teması çerçevesinde eser üretmek isteyen tüm yerli ve yabancı sanatçıların katılımına açıktır. ‘Günümüz gravürleriyle İstanbul’ teması çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.
Etkinlikler sanatçılar, sanat ve tasarım öğrencileri ile akademisyenlerin katılımına açıktır.
Gravür baskı tekniklerinin kullanımında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

3.SERGİ

Kapsam
“İstanbul” teması çerçevesinde eser üretmek isteyen tüm yerli ve yabancı sanatçıların katılımına açıktır. Çalışmalar, “Günümüz Gravürleriyle İstanbul” teması çerçevesinde yapılacaktır.
Sanatçılar, sanat / tasarım öğrencileri ve akademisyenlerin katılımına açıktır.
Gravür baskı tekniklerinin kullanımında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
(Serigrafi, taş baskı ve monotip baskı gibi düz baskı teknikleri ile gerçekleştirilen çalışmalar kabul edilmeyecektir).