Bienallerin Önemi

Uluslararası bir bienalin amacı; sanat ve kültür etkinliklerinin üst düzey bir kesitini öne çıkararak, her ülkenin belirginleşen güncel sanat anlayışını tanımak, ülkesinde ya da uluslararası sanat ortamında sanatın genel gelişimine katkı getiren sanatçıları tanıtmak ve bunu sanat uzmanlarına, koleksiyonculara ve geniş kitlelere sunmaktır. Bu amaç etrafında şekillenen bienal etkinlikleri, kuramsal düzeyde sanat alışverişini canlandırırken, başka açılardan da yeni atılımların ortaya çıkmasını da sağlamaktadır.

Bienaller, yerli sanatçıların uluslararası sanat ortamına çıkmalarında olduğu kadar, yabancı sanatçıların düzenlenen ülkede bulunması, oradaki sanatı ve sanatçıları tanıması ve böylelikle çağdaş sanat alanında aşamalar kaydedilmesinde de önemli bir role sahiptir. Dünya kenti olma hedefi içinde olan bir kentte olması gereken etkinliklerden biri olma niteliği taşıyan bienaller yalnızca sanat etkinlikleri olmakla kalmayıp, aynı zamanda küreselleşmenin, diplomasinin ve ekonomik canlanmanın parçalarından biri olarak görülmektedir. Bu etkinlikler genellikle belirli bir tema etrafında şekillenir ve seçilen temaya uygun işleri gerçekleştiren yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirir.

Bienal gibi sanat etkinlikleri genel olarak sanat, sanatçı, kültür, izleyici gibi kavramları ortak bir eksende toplayarak önemli bir alışveriş ortamı sağlar. Uluslararası nitelikteki bu sanat etkinlikleri, birbirine kapalı kutuplardaki ülkeleri, birbirinden habersiz bölgeleri ve dolayısıyla insanlarını birbirine yaklaştırarak birbirleri hakkında bilinç oluşturmalarına olanak tanır.

Kolektif bir bilinç ile oluşturulan bienaller tüm dünyadan sanatçı katılımına açık olması ile yerel bir sahnede gerçekleştirilen ama evrensel düzeye taşınan sanat etkinlikleridir.

Bienaller her ülkenin önemli kültür ürünlerini küresel piyasaya sürmek için rekabet ettiği uluslararası sanat veya ticaret faaliyetlerini model alan etkinliklerin kimi zaman yeni ekonomik ve politik güçlerin kültürel düzeyde geliştirilmesi olarak da değerlendirilebilir.

Sanat ve turizm arasındaki ilişkiye bakıldığında bienal gibi etkinlikler, şehre gelen yerliyabancı turistlerin bölgeyi tanıması, keşfetmesi için de önemli bir rol oynar.

Ülkelerin turizm tanıtımlarında kullandıkları yöntemler arasında sanat etkinlikleri oldukça önemli bir paydaya sahiptir. Etkinlik turizmi, belirli bir destinasyonu öncelikli olarak bir etkinliği görmek ve bu etkinliğe katılım sağlamak için yapılan ziyaretleri kapsayan turizm çeşididir. Etkinlik sektörünün çok hızlı büyümesinde, bu faaliyetlerin yararlı bulunması etkili olmuştur. Zira etkinlikler, turistleri lokal ekonomiye katkıda bulunacak şekilde harcama yapmaya yönlendirmekte, bu sayede birçok ürün ve hizmet için pazar yeri oluşturmakta ve turizm sezonunun dışında da destinasyona gelen ziyaretçi sayısında artış sağlamaktadır. Bu etki uluslararası turizm harcamalarının büyük boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Bu sayede, yeni iş alanlarının açılması, döviz kaynaklarının artırılması ve böylelikle de turizm potansiyeli olan yerlerde yaşayan halkın yaşam koşullarının iyileşmesi sağlanmıştır.

İzleyiciler açısından değerlendirildiğinde; bienaller; sanatı, galerilerin kısıtlı standartlarından çıkarıp, geniş kitlelerin tüketimine yönelten bir etkinlik olarak, kozmopolit sanat izleyicisini bilinçlendirmekte, ona günün sanatını anlama sorumluluğunu yüklemekte ve izleyici için bir bilgilenme süreci de yaratmaktadır.

Düzenlendiği ülkede ya da uluslararası sanat ortamında sanatın genel gelişimine katkı getiren sanatçıları tanıtmak ve bunu sanat uzmanlarına, koleksiyonculara ve geniş kitlelere sunma amacı taşıyan bienaller, kuramsal düzeyde sanat alışverişini canlandırırken, yerel sanatçılarla yabancı sanatçıları bir araya getirerek yeni akımların, atılımların, yeni biçim ve tekniklerin ortaya çıkmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca yerli sanatçıların uluslararası sanat ortamına çıkmalarında olduğu kadar, yabancı sanatçıların düzenlenen ülkede bulunması, oradaki sanatı ve sanatçıları tanıması ve böylelikle çağdaş sanat alanında aşamalar kaydedilmesinde de önemli bir role sahiptir.